privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gouders Woninginrichting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gouders Woninginrichting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gouders Woninginrichting verstrekt.
Gouders Woninginrichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en/of achternaam
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM Gouders Woninginrichting GEGEVENS NODIG HEEFT

Gouders Woninginrichting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Gouders Woninginrichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Gouders Woninginrichting GEGEVENS BEWAART

Gouders Woninginrichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Gouders Woninginrichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gouders Woninginrichting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gouders Woninginrichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Gouders Woninginrichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gouders Woninginrichting te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Gouders Woninginrichting heeft hier geen invloed op.
Gouders Woninginrichting heeft Google geen toestemming gegeven om via Gouders Woninginrichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Gouders Woninginrichting.nl.
Gouders Woninginrichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Gouders Woninginrichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gouders Woninginrichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gouders Woninginrichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gouders Woninginrichting op via info@Gouders Woninginrichting.nl.

Gouders Woninginrichting.nl is een website van Gouders Woninginrichting.

Gouders Woninginrichting is als volgt te bereiken:

Postadres:  Seffenterstraat 35, 6291 GB Vaals
Vestigingsadres: Seffenterstraat 35, 6291 GB Vaals
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14073395
Telefoon: +31 (0)43 - 3061631
E-mailadres: info@Gouders Woninginrichting.nl

Gouders Woninginrichting Vaals

 
Seffenterstraat 35
6291 GB Vaals
 
Tel.  +31 (0)43 - 3061631
 
Fax. +31 (0)43 - 3064090
 
info@gouderswoninginrichting.nl
 
dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 tot 18.00 uur
  zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

routebeschrijving